Kdy je třeba na zasklení balkonu stavební povolení?

Kdy stačí plánované zasklení balkonu nebo lodžie jen ohlásit stavebnímu úřadu?

Zasklívání balkonu na ohlášení je dostačující v případě osazení lehké konstrukce, která podstatně nemění vzhled bytového domu a účel užívání balkonu.

Kdy je třeba získat zasklení i stavební povolení?

Stavební povolení se vyžaduje v případě uzavření prostoru balkonu okny, které podstatně změní vzhled bytového domu. Například balkon se tímto uzavřením přičlení k prostoru kuchyně, respektive pokoje, čímž dochází ke změně způsobu jeho předchozího užívání.

Kolik trvá celý proces – od podání ohlášení až po souhlasné stanovisko stavebního úřadu?

Pokud je podání kompletní, ohlášení stavebnímu úřadu řeší stavební úřad ve lhůtě do 30 dnů od podání.

Jaké hrozí pokuty, pokud by si člověk zasklil balkon bez ohlášení?

Pokud stavebník uskuteční stavební úpravu bez ohlášení stavebnímu úřadu, může mu být uložena pokuta do 331 eur. Pokud si stavební úprava vyžadovala vydat stavební povolení, pokuta může být uložena až do výše 830 eur.

Dělá stavební úřad kontroly nebo hrozí pokuta, pouze pokud by člověka někdo přímo úřadu nahlásil?

Stavební úřad provádí kontroly na základě oznámení správců bytových domů, protože prvotní úkon prohlídky bytu je ve smyslu zákona o vlastnictví bytů povinností správců, resp. zástupců vlastníků.

Hrozí postih, pokud by člověk zasklení ohlásil, ale nepočkal na souhlas úřadu? Balkon či lodžii by zasklil a až zpětně by dostal souhlasné stanovisko úřadu.

Stavebník má povinnost čekat na písemné vyjádření k ohlášení.

V případě, že stavebník zasklí balkon a na povolení stavební úpravy postačilo ohlášení, stavební úřad vydá pasport ke stavební úpravě a zároveň je se stavebníkem zahájeno přestupkové řízení o uložení sankce.

Pasporta se ověří rozsah skutečně zrealizované stavby. Při přestupkovém řízení bývá ve většině případů uložena sankce – výška pokuty se odvíjí od přitěžujících okolností.

Garážová vrata mohou být ozdobou vašeho domu

Kolikrát denně otevřete dveře, garážová vrata nebo okno a myslíte na to, co děláte?...

Optické káble: Charakteristika a použitie

V súčasnosti sa optické káble využívajú čoraz častejšie. Rozhodne sa niet čomu čudovať. Predsa...

TOP 4 najpožičiavanejšie stavebné stroje. Ktoré to sú a prečo práve tieto?

Prečo kupovať stavebné stroje, keď si ich môžete v dnešnej dobe za veľmi výhodných...

- sponzor webu -

spot_img